Cel badań udarowych

Cel badań. Badania, mają na celu określenie bezpieczeństwa, pasażerów podczas zderzenia i możliwości odbudowy samochodu. W tym celu buduje sic wykresy odkształceń przy opóźnieniu samochodu dla różnych jego punktów w zależności od prędkości zderzenia. Oprócz tego bada się: zachowanie się …

Badania katapultowe

Badania katapultowe. .Metoda badań z wykorzystaniem katapulty przybliża w znacznym stopniu te badania do rzeczywistych warunków zderzeń. Metoda ta jest wystarczająco prosta, ekonomiczna i przydatna dla różnych warunków badań. Na katapulcie można przeprowadzać badania odpowiadające małej i średniej prędkościom samochodów, …

Badania statyczne

Badania statyczne. Metoda tych badań opiera się na zasadzie, iż do każdego elementu samochodu przymocowuje się liny, do których następnie przykłada się siły, proporcjonalne do iloczynu masy danego elementu przez jego opóźnienie. Liny, połączone z elementami samochodu, napręża się, a …

Analiza wyników badań udarowych cz.2

Badania na wywracanie też przeprowadza się kilkoma metodami. Badaniom na wywracanie poddawane są samochody zarówno stojące nieruchomo, jak też poruszające się. Wywracanie nieruchomo stojącego samochodu odbywa się przez podnoszenie jego boku aż do wywrócenia go, które następuje pod działaniem siły …