Cel badań udarowych

Cel badań. Badania, mają na celu określenie bezpieczeństwa, pasażerów podczas zderzenia i możliwości odbudowy samochodu. W tym celu buduje sic wykresy odkształceń przy opóźnieniu samochodu dla różnych jego punktów w zależności od prędkości zderzenia. Oprócz tego bada się: zachowanie się elementów wzmocnienia nadwozia (podłużnie, poprzecznie, węzłów mocowania itp.), stan poszycia, nadwozia i płyt osłonowych w zależności od zastosowanego materiału, (tworzywo sztuczne lub metal) lub metod montażu (zgrzewanie punktowe bądź płyta zdejmowana), zachowanie się części i pewność zamków drzwiowych pod obciążeniem udarowym, w przewidywaniu , .możliwości samowolnego otwierania się drzwi i wypadania pasażerów; możliwość przenikania silnika do kabiny pasażerskiej; wytrzymałość siedzeń i punktów mocowania pasów bezpieczeństwa; zagrożenie powstawania obrażeń kierowcy i pasażerów ze strony koła kierownicy, kolumny kierowniczej i innych, części wystających do wnętrza kabiny; różne rodzaje szyb i możliwość ich rozbicia.

Wyniki badań. Wyniki badań obejmują dokładną ocenę ciężkości obrażeń i awarii. Posiadanie wskaźnika stopnia ciężkości katastrofy umożliwia wyznaczenie granicy wytrzymałości organizmu ludzkiego na działanie obciążeń udarowych. W wyniku tego: mogą być zmienione kryteria, oceny konstrukcji samochodu, zmniejszone do minimum możliwości obrażeń w wypadkach drogowych transportu, samochodowego, staje się bardziej realna ocena wariantów konstrukcji części tworzących wnętrze kabiny, dane statystyczne o odniesionych obrażeniach w transporcie samochodowym mogą. być systematyzowane według stopnia ich ciężkości i wreszcie może być wyeliminowana możliwość niewłaściwych analiz przyczyn i skutków doznanych obrażeń.

Wnioski. Badania dynamiczne samochodów zapewniają większy zasób informacji o odkształceniach i opóźnieniach różnych punktów samochodu i manekina. Metoda ta jest: na tyle zbliżona do rzeczywistych warunków wypadków drogowych, iż zapewnia określenie i ocenę zachowania się samochodu i manekina poruszających się z określoną prędkością.