Badania udarowe samochodów na specjalnych urządzeniach cz.3

tmpa2c2-1Wózek doświadczalny do badań zderzeń manekina z elementami samochodu.

W doświadczeniach wykorzystywano specjalny wózek. Na wózku tym umieszczono pokryte miękkim materiałem i oprzyrządowane atrapy, symulujące elementy samochodu, o które uderza manekin przy gwałtownym zahamowaniu wózka. W procesie badań wykonano 15 najazdów, przy czym w chwili zderzenia, o zespól hamujący wózek miał każdorazowo różną' prędkość, a manekin był przymocowany do siedzenia pasami bezpieczeństwa różnych typów. Wózek doświadczalny, o masie około 1000 kg, porusza się po szynie o długości do 10 m. Ruch wózka, jest przyspieszany na odcinku drogi o długości 2,5 m za pomocą pneumatycznego dźwignika. Niezbędną prędkość otrzymuje się za pomocą zmiany ciśnienia, azotu doprowadzanego do dźwignika. Po przebyciu 6 m wózek uderza o zespól hamujący, zaopatrzony w hydrauliczne urządzenia, hamujące, które umożliwiają zmianę wartości siły hamowania.

Proces przemieszczania wózka i manekina w chwili uderzenia jest rejestrowany za pomocą kamer filmowych do szybkich zdjęć. Dwie kamery dokonują zdjęć z boku; a trzecia.— z przodu. Prędkość wykonywania, zdjęć przez boczne kamery: pierwszej — 500 kadrów na sekundę, drugiej — 1000 kadrów na sekundę. Dla wytworzenia znaczników czasu, które rejestruje się na  taśmie filmowej, wykorzystano lampy neonowe. Urządzenia stykowe na. szynie, po której porusza się wózek, służą, do włączania, czujników czasu i oświetlenie (błyskami) filmowanego procesu uderzenia. Obciążenia udarowe, działające na powierzchnię, z którą zderza się manekin, są rejestrowane dwoma czujnikami, z których jeden mierzy normalną, a drugi styczną silę działającą na powierzchnię. Siły działające na pasy bezpieczeństwa są mierzone w punktach ich kotwiczenia.

W laboratoriach firm General Motors i Ford są wykorzystywane stanowiska do badań konstrukcji tablic rozdzielczych (przyrządowych), również w celu doboru do nich miękkich nakładek ochronnych, Takie stanowiska składa się z masywnego młota—wahadła, z zamocowaną na jego zewnętrznym końcu głową manekina, uderzającą o tablicę rozdzielczą. Podobną konstrukcję ma grawitacyjne stanowisko firmy Ford służące do badania oddziaływania, klatki piersiowej manekina na koło kierownicy podczas zderzenia.

Doskonalenie stanowisk do badań samochodów i elementów ich konstrukcji ma na celu dokładniejsze zbadanie wszystkich pośrednich etapów zderzenia. Każda nowość w konstrukcji samochodu powinna być poddana dokładnej kontroli na stanowiskach badawczych.