Zalecenia dotyczące układu samochód—kierowca—droga w sytuacjach krytycznych cz.4

Różnorodne elementy wyposażenia dróg, takie jak: słupy oświetleniowe. tablice, różne słupki i ławki znajdujące się w pobliżu jezdni, powodują pogorszenie bezpieczeństwa ruchu. Dobrze przemyślany schemat rozmieszczania tych elementów, dokładnie obliczona ich sztywność, mieszcząca się. w granicach dopuszczalnych norm bezpiecznego zderzenia, oraz wyznaczenie toru przemieszczania samochodu po zderzeniu z tymi przeszkodami pozwalają znacznie zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych.

Wśród elementów, które w pierwszym rzędzie należy uwzględnić i sformułować zalecenia dotyczące stopnia ich bezpieczeństwa są:
—    słupy oświetleniowe — zmienić ich konstrukcję, umieścić je w odpowiedniej odległości od jezdni,
—    słupki (postumenty) oraz różnorodne skrzynki rozdzielcze — usunąć je,
—    tablice i znaki — zawiesić je nad jezdnią lub pasmem ruchu,
—    budki i wiaty przystankowe  utworzyć wokół nich bariery bezpieczeństwa,
—   drzewa — usunąć cały drzewostan na odległość do 30 m od skraju drogi;
—    mostowe ogrodzenia—ustawić przed nimi bariery bezpieczeństwa.

Przedsięwzięcia zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego można realizować dwukierunkowo: pierwszy kierunek, to zmiana konstrukcji danego elementu, przesunięcie jego w inne miejsce lub usunięcie jego w ogóle, drugi kierunek, to wykorzystanie dodatkowych elementów bezpieczeństwa, takich jak bariery, pasma izolacyjne itp.

Należy zwrócić uwagę na pewne aspekty zastosowania barier. Bariery bowiem powinny być ustawiane na najbardziej niebezpiecznych, odcinkach dróg (ostrych zakrętach, drogach górskich, miejscach, o utrudnionej widoczności). Zasadniczym przeznaczeniem barier jest zatrzymanie samochodu na drodze. Jednocześnie jednak ta. właściwość barier powinna uwzględniać granice dopuszczalnych dla człowieka przeciążeń.