Wyposażenie elektryczne

Wyposażenie elektryczne

Wyposażenie elektryczne samochodu składa się z wielu elementów składowych: a) źródeł prądu, b) odbiorników prądu, c) przewodów łączących źródła prądu z odbiornikami, d) urządzeń włączających, sterujących i pomocniczych. Typowa instalacja elektryczna samochodu składa się z akumulatora, rozrusznika, prądnicy, obwodu zapłonowego (silnika o zapłonie iskrowym), oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz sygnalizacji akustycznej i świetlnej. Ponadto w skład instalacji elektrycznej samochodu wchodzą wskaźniki informujące o stanie poszczególnych układów i zespołów silnika, np. wskaźnik ciśnienia oleju, temperatury wody itp. Instalacja elektryczna samochodu zbudowana jest na napięcie 6, 12 rzadko 24 V. Najchętniej stosuje się obecnie instalacje 12-woltowe. W samochodach produkcji polskiej i radzieckiej biegun dodatni (+) źródła prądu połączony jest zwykle z masą, a biegun ujemny (-) z odbiornikami elektrycznymi. W samochodach produkcji zachodnio-europejskiej biegun dodatni połączony jest z siecią elektryczną, biegun zaś ujemny — z masą.