Układ chłodzenia i olejenia

Układ chłodzenia i olejenia

Układ chłodzenia. W cylindrach silników spalinowych podczas pracy panuje bardzo wysoka temperatura, dochodząca do 2500°C, pod której wpływem następuje silne nagrzewanie poszczególnych części silnika. Temperatura ta mogłaby doprowadzić do zatarcia się tłoków w cylindrach lub wytopienia łożysk wału korbowego. Zachodzi więc potrzeba odprowadzenia nadmiaru ciepła z silnika i w tym celu stosuje się jego chłodzenie. Znane są dwa rodzaje chłodzenia silników spalinowych: a) chłodzenie powietrzem, b) chłodzenie wodą (cieczą). Układ olejenia. W czasie pracy silnika spalinowego między poszczególnymi jego częściami będącymi w ruchu występuje tarcie, które wpływa na zwiększenie oporów ruchu i wywołuje nagrzewanie się silnika. W związku z tym silnik samochodowy wymaga bardzo starannego olejenia. Olej, który krąży w silniku i smaruje poszczególne części, zmniejsza tarcie części trących, chłodzi silnik od wewnątrz, przyczynia się do dobrego uszczelnienia tłoka w cylindrze. Cienka warstwa oleju, który wdziera się pomiędzy dwie trące się części, nie tylko zmniejsza tarcie tych części, ale jednocześnie chroni je przed korozją i odprowadza produkty zużycia części. Poza tym olej doprowadzany między trące się części amortyzuje uderzenia między ślizgającymi się po sobie częściami, zmniejszając w ten sposób hałaśliwą pracę silnika i zużycie części. Olejeniu podlegają wszystkie wzajemnie trące się części silnika. Należy dodać, że niemożliwe jest skonstruowanie silnika, w którym nie występowałoby tarcie. Możliwe jest natomiast zmniejszenie oporów tarcia do nieuniknionego minimum, dzięki zastosowaniu olejenia oraz właściwemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu.