Rama podwozia

Rama podwozia

Zespoły samochodu, a głównie mechanizmy napędu i mechanizmy jezdne, umocowane są do ramy podwozia, która jest jakby sztywnym kręgosłupem całego pojazdu. Rama podwozia może być wykonana w kształcie centralnej rury biegnącej wzdłuż samochodu, lub może tworzyć konstrukcję spawaną z podłużnych i poprzecznych belek, wytłoczonych z blachy stalowej. Do ramy podwozia przymocowane jest z góry nadwozie samochodu, a z dołu — zawieszenie kół. Rama podwozia jest konstrukcją bardzo sztywną i wytrzymałą na różne obciążenia. Właściwie eksploatowana rama samochodu praktycznie wytrzymuje kilkunastoletnie użytkowanie samochodu. Wiele współczesnych samochodów nie ma w ogóle ramy. Zadanie ramy, jak już powiedziano, spełnia wzmocniona podłoga samochodu, która zespawana w jedną konstrukcję ze słupkami pionowymi i dachem tworzy nadwozie samonośne. Przy takim rozwiązaniu zawieszenie kół przednich i zawieszenie kół tylnych połączone są bezpośrednio z dolną częścią nadwozia (np. w samochodzie Fiat 600). Nadwozie w samochodzie FSO Warszawa stanowi jednostajną skorupę nośną, z którą połączone jest zawieszenie kół tylnych, a w części przedniej przynitowana jest krótka rama, do której mocuje się m. in. zawieszenie kół przednich.