Wentylacja i ogrzewanie pojazdów

Wentylacja i ogrzewanie pojazdów

Wentylacja i ogrzewanie pojazdów samochodowych są stosowane we wszystkich typach współczesnych samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Najprostszy i powszechnie stosowany system przewietrzania nadwozia samochodu osobowego polega na osadzeniu obrotowych szyb bocznych w drzwiach przednich i tylnych. Szyby te mogą się obracać o pewien kąt dookoła osi pionowej. Odchylenie szyby powoduje zawirowanie przepływającego powietrza, w wyniku czego następuje przymusowe przedmuchiwanie wnętrza samochodu. Uchylenie obrotowej szyby w drzwiach przednich pojazdu zapobiega częściowemu potnieniu szyby przedniej. Dodatkowo, w wielu pojazdach samochodowych stosuje się doprowadzanie powietrza przez kanały układu ogrzewającego. Powietrze to jest np. pobierane spod pokrywy (maski) silnika i oczyszczane z kurzu w specjalnym filtrze. Urządzenia ogrzewające oparte na zasadzie wykorzystania ciepła wody lub powietrza użytego do chłodzenia silnika, rzadziej ciepła spalin, są z reguły połączone z urządzeniami przewietrzania. Powietrze tłoczone jest przez grzejniki specjalnym wentylatorem (dmuchawą) napędzanym silnikiem elektrycznym lub przez wentylator układu chłodzenia. Ogrzane powietrze m. in. doprowadzane jest na przednią szybę i do wnętrza pojazdu.