Nadwozia samochodów ciężarowych

Nadwozia samochodów ciężarowych

Nadwozia samochodów ciężarowych prawie z reguły osadza się na ramach. Nadwozia te składają się z kabiny kierowcy i skrzyni ładunkowej. Kabina kierowcy wyposażona we wszystkie niezbędne mechanizmy prowadzenia może być wykonana z silnikiem wysuniętym do przodu lub cofniętym ku tyłowi (samochód FSC Star). W tym ostatnim przypadku silnik umieszczony jest wewnątrz kabiny, a siedzenie kierowcy znajduje się obok silnika. Skrzynia ładunkowa w zależności od rodzaju przewożonych towarów może być wykonana jako: platforma odsłonięta z boków i z tyłu; skrzynia z otwieranymi ścianami bocznymi oraz ścianą tylną, dla ułatwienia załadunku oraz wyładunku (najczęściej zaopatrzoną w brezentowe nakrycie wsparte na pałąkach); furgon o konstrukcji całkowicie zamkniętej, zaopatrzonej w drzwi umieszczone przeważnie w ścianie tylnej. Ponadto skrzynia ładunkowa może być wykonana jako cysterna do przewozu cieczy oraz wywrotka do przewozu materiałów sypkich. Skrzynię wywrotki przy wyładunku przechyla się do tyłu, rzadziej na boki, co skraca czas wyładunku i zmniejsza wysiłek fizyczny obsługi. Skrzynie ładunkowe wykonuje się z desek drewnianych lub z blachy wzmocnionej użebrowaniem z belek stalowych. Samochody wywrotki mają przeważnie skrzynie metalowe.