Nadwozia samochodów specjalnych

Nadwozia samochodów specjalnych

Nadwozia samochodów specjalnych. Samochody przeznaczone do wykonywania specjalnych prac lub do przewożenia pewnych określonych rodzajow ładunków w specjalnych warunkach nazywają się samochodami o specjalnym przeznaczeniu. Samochody specjalne dzielimy na dwie grupy: samochody wyposażone w urządzenia do wykonywania prac specjalnych oraz samochody wyposażone w nadwozia przeznaczone do przewozu określonych rodzajów ładunku np. samochody do transportu rur, do przewozu mebli, samochody polewaczki ulic, samochody pożarnicze itp. Do samochodów o nadwoziach specjalnych zaliczamy również wywrotki często zaopatrzone w mechanizm samowyładowczy do przechyłu skrzyni ładunkowej. Mechanizm samowyładowczy może mieć napęd pneumatyczny, hydrauliczny, elektryczny. Podczas obsługi samochodów samowyładowczych, czyli wywrotek należy zwracać uwagę, żeby w czasie przechylania skrzyni wraz z ładunkiem były zapewnione przepisy bhp.