Zawieszenie – budowa

Zawieszenie – budowa

Samochód jest pojazdem przeznaczonym do poruszania się po drogach o różnych nawierzchniach o mniejszych lub większych nierównościach. W celu zabezpieczenia osób i przewożonego ładunku przed nadmiernymi wstrząsami, wywołanymi uderzeniami kół o nierówności drogi, między osiami (lub kołami) i ramą lub samonośnym nadwoziem samochodu umieszcza się sprężyste elementy stanowiące tzw. zawieszenie samochodu. Zawieszenie przenosi również z kół na ramę siłę napędową i hamującą. Zawieszenie samochodu zwykle składa się: — z elementów sprężystych (resory, sprężyny śrubowe), łagodzących uderzenia przenoszone z kół na ramę, — amortyzatorów, służących do tłumienia drgań ramy, nadwozia i kół, — stabilizatorów (stosowanych nie we wszystkich samochodach), których zadaniem jest zmniejszenie bocznych przechyłów nadwozia na zakrętach, czyli zwiększanie stateczności poprzecznej samochodu, — elementów prowadzących, ustalających koła jezdne względem ramy lub nadwozia samochodu.