Przepisy BHP przy obsłudze przyczep

Przepisy BHP przy obsłudze przyczep

Przepisy bhp przy obsłudze przyczep i naczep. Przed wyjazdem w drogę kierowca powinien dokładnie sprawdzić dokładność połączenia przyczepy (naczepy) z pojazdem ciągnionym oraz stan hamulców, ogumienia, świateł. Powinien również zbadać stan zabezpieczenia przewożonych osób lub ładunku. Konwojenci, ładowacze i członkowie drużyn roboczych powinni być w zasadzie przewożeni w kabinie kierowcy. W razie braku miejsca w kabinie kierowcy przewóz konwojentów, ładowaczy i członków drużyn roboczych może być wykonywany w skrzyni ładunkowej samochodu, naczepy ciągnika siodłowego lub przyczepy ciągnika bezpośrednio przy ładunku, pod warunkiem, że: 1) przy tylnej burcie samochodu lub naczepy ciągnika siodłowego urządzone będzie dla nich miejsce całkowicie zabezpieczone przed przesunięciem ładunku, dostępem gazów spalinowych, wpływami atmosferycznymi, 2) przyczepy zaopatrzone będą w sprawne hamulce i ciągnione będą przez ciągniki ze sprzęgiem hakowym, przy czym szybkość ciągnika nie przekroczy 15 km/h, a przewóz odbywać się będzie na odległość najwyżej 10 km. W celu zabezpieczenia ładunku przed przesunięciem się lub wypadnięciem należy ładunki sypkie rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, ładunki w sztukach powinny być umocowane, ładunki kurzące się należy przykrywać, a w razie przewozu ładunków przestrzennych należy odpowiednio podwyższyć burty pojazdu. Szczególną ostrożność należy zachować podczas manewrowania, a szczególnie podczas cofania pojazdu ciągnącego przyczepę lub naczepę.