Rama samochodu

Rama samochodu

Rama wiąże wszystkie główne zespoły samochodu w konstrukcyjną całość oraz ustala i zapewnia ściśle określone wzajemne położenia poszczególnych zespołów. Na ramie wspiera się nadwozie samochodu. Do ramy są podwieszone za pomocą elementów sprężystych, jak np. resorów piórowych lub śrubowych, osie samochodu wraz z kołami. Na ramie samochodu zamocowany jest silnik, który przez układ napędowy, tj. sprzęgło, skrzynię biegów, wał napędowy, przekładnię główną i półosie, napędza koła jezdne. Budowa ramy samochodu powinna zapewnić jej maksymalną wytrzymałość na obciążenia ścinające, zginające i skręcające. Poszczególne elementy ramy powinny więc odznaczać się dostateczną sztywnością, przy małym ciężarze własnym. Rama powinna ponadto zapewniać swobodę skręcania w bok kół kierowanych oraz, zwłaszcza w samochodach osobowych, możliwość niskiego osadzenia podłogi nadwozia. W zależności od budowy rozróżnia się ramy: podłużnicowe, centralne, krzyżowe, płytowe, kratownicowe i in.