Naczepy

Naczepy

Naczepą nazywamy podobny do przyczepy pojazd bezsilnikowy, którego przednia część, pozbawiona kół jezdnych, spoczywa na ciągniku siodłowym. Część ta ma chowane (podnoszone) podpory, zakończone małymi kołami, które umożliwiają poziome ustawienie naczepy wówczas, gdy nie jest ona połączona z ciągnikiem. Podczas jazdy koła podpory są uniesione do góry. Ciągnik siodłowy nad osią tylną wyposażony jest w urządzenie sprzęgające, tzw. siodło, w którym mocuje się odpowiedni sworzeń naczepy. Naczepa ma tylko oś tylną; przednią oś zastępuje jej oś tylnaa ciągnika siodłowego. Rozróżnia się naczepy ciężarowe (skrzyniowe) do przewozu bydła, mebli, naczepy chłodnie, naczepy do przewozu cementu luzem itp. Ładowność naczep może dochodzić do 80 ton.