Pojęcie układu konstrukcyjnego

Pojęcie układu

Pojęcie układu konstrukcyjnego. Poszczególne samochody, nawet o podobnym przeznaczeniu, mogą się różnić pod względem konstrukcji (budowy). Jednak we wszystkich samochodach można wyodrębnić pewne zespoły, mechanizmy i układy, które choć nieraz odmiennie ukształtowane i rozwiązane, spełniają te same lub zbliżone zadania. Istotny wpływ na budowę całego pojazdu ma rodzaj silnika zastosowanego do napędu oraz przeznaczenie pojazdu. Każdy samochód, niezależnie od przeznaczenia składa się z trzech głównych zespołów: — silnika, dostarczającego mocy napędowej, — podwozia, stanowiącego dolną część samochodu, — nadwozia, stanowiącego pomieszczenie dla kierowcy i przewożenia pasażerów lub ładunku.