Zadania silnika

Zadania silnika

Silnik jako źródło napędu, W dążeniu do zastąpienia siły ludzkiej energią istniejącą w otaczającej przyrodzie wynaleziono maszyny, których celem jest nie bezpośrednia praca, ale wprawianie w ruch maszyn roboczych przez przetwarzanie dostarczanej energii na pracę mechaniczną. Noszą one nazwę silników. Znane są silniki cieplne, wykorzystujące najczęściej energię chemiczną paliwa, silniki elektryczne, wykorzystujące energię elektryczną, silniki parowe, wykorzystujące energię pary wodnej itp. Zadaniem silnika jest przetwarzanie energii chemicznej zawartej w paliwie na energię mechaniczną zużywaną na napęd pojazdu. Każdy silnik samochodowy wyposażony jest w liczne urządzenia pomocnicze, które są osadzone na jego kadłubie (tzw. osprzęt silnika) lub wbudowane w różnych miejscach podwozia, albo nadwozia pojazdu. Do takich pomocniczych urządzeń silnika zaliczamy: zbiornik paliwa, filtry powietrza i paliwa, gaźnik, tłumik wydechu, chłodnicę, układ zapłonowy, urządzenia kontrolne i inne.