Uszkodzenia ram

naprawa ramyUszkodzenia ram

Najczęściej występujące uszkodzenia ramy i sposoby ich usuwania. Do najczęściej występujących uszkodzeń ramy należy zaliczyć: obluzowanie lub pęknięcie połączeń wsporników resorowych z podłużnicami ramy, obluzowanie się nitowanych połączeń, pęknięcie połączeń spawanych, obluzowanie się wsporników zawieszenia silnika, skrzywienie lub pęknięcie podłużnicy, skręcenie ramy. Zużyte otwory we wspornikach resorowych naprawia się przez spawanie lub tulejowanie. Pęknięcie elementów ramy naprawia się przez spawanie, z ewentualnym zastosowaniem nakładek wzmacniających. Skrzywienie lub skręcenie (zwichrowanie) ramy usuwa się przez prostowanie na zimno, rzadziej na gorąco z użyciem pras albo rozpieraczy mechanicznych lub hydraulicznych. Obsługa ramy sprowadza się do kontroli pokrycia antykorozyjnego. Każda rama powinna być okresowo dokładnie oczyszczona, a miejsca, w których odprysnął lakier, powinny być natychmiast zamalowane. Ramy maluje się lakierami chroniącymi je przed korozją.