URZĄDZENIE NAGRZEWCZO-ROZRUCHOWE – Fiat Uno

Fiat Uno-18

URZĄDZENIE STERUJĄCE PRACĄ ŚWIEC ŻAROWYCH

1    – połączenie bezpośrednio do akumulatora
2    – podłączenie przewodu masowego
3    – przewód łączący z zaciskiem 30 stacyjki
4    — przewód łączący i zaciskiem 50 stacyjki
5 — przewód zasilający świece żarowe
6    — przewód do lampki kontrolnej podgrzewania świec

Silniki o zapłonie samoczynnym wymagają przed uruchomieniem podgrzania komór wstępnych. Do tego celu stosuje się specjalne świece żarowe wkręcone w komory wstępne.

Proces podgrzewania jest kontrolowany przez elektroniczne urządzenie (rysunek). Dzięki temu proces rozruchu silnika przebiega prosto i szybko. Świeca żarowa w ciągu 7 sekund osiąga ona temperaturę żarzenia 850°C. Wszystkie świece żarowe są połączone wspólną listwą zasilającą.

Sprawdzanie urządzenia nagrzewczo-rozruchowego polega na wykonaniu poniższych czynności.

■    Próbnik podłączyć między masę a świecę żarową.

■    Kluczyk w stacyjce obrócić w położenie „Ein”. Żarówka próbnika musi się świecić przez okres 27 s (temperatura otoczenia próbnika 20 C).

■    Ponownie włączyć stacyjkę. Kiedy żarówka zgaśnie, włączyć silnik, żarówka próbnika musi świecić przez około 40 s.

Spełnienie powyższych warunków oznacza sprawne działanie układu sterującego. W przypadku niesprawności trzeba zespół elektroniczny wymienić. Podane czasy odnoszą się do temperatury otoczenia 20°C, natomiast dla innych temperatur należy posłużyć się załączonym wykresem

Fiat Uno-19 Litery na wykresie mają następujące znaczenie:

A czas włączenia lampki kontrolnej świec żarowych.

B – pole tolerancji (pole zakreskowane) gaśnięcia lampki kontrolnej.

C  – okres kontynuacji podgrzewania przy wyłączonej lampce kontrolnej; faza trwa normalnie 15…20 s i zaczyna się. kiedy tylko zgaśnie lampka kontrolna,

D – okres włączenia świec żarowych i wyłączenia kontrolki; faza ta jest stała i trwa około 15…20 s; zaczyna się z rozruchem silnika i trwa kilka sekund po uruchomieniu.

E — okres, kiedy świece żarowe i lampka kontrolna są wyłączone.

 

Sprawdzanie zasilania zespołu sterującego podczas rozruchu

■    Próbnik podłączyć między styk 2 (przewód czarny) a styk 4 (przewód czerwono-czarny) złącza wielowtykowego zespołu elektronicznego.

■    Uruchomić silnik.

■    Żarówka próbnika musi zaświecić- Jeśli tak nie jest. trzeba sprawdzić podłączenie przewodu czerwono-czarnego do zacisku 50 rozrusznika.

Sprawdzanie obwodu zasilającego świece żarowe

■    Próbnik podłączyć do styku 1 (przewód czerwony o większym przekroju) zespołu sterującego i do masy.

■    Żarówka próbnika musi zaświecić. Brak świecenia oznacza, że:

a) może istnieć przerwa między akumulatorem a zespołem sterującym — odszukać przerwę i usunąć;

b) może istnieć zwarcie w jednej ze świec żarowych
–  odłączyć cztery świece i podłączać je kolejno z powrotem, aż do znalezienia uszkodzonej.

Sprawdzanie świec żarowych

■    Jeśli wystąpią trudności z uruchomieniem silnika, należy sprawdzić sprawność wszystkich świec żarowych. Do tego celu użyć omomierza. Rezystancja świecy żarowej wynosi 0,6 Ω.  Kontrolę tę powinno się przeprowadzać. kiedy świece są zamontowane, ponieważ panują wtedy inne naciski niż po wymontowaniu.