Zasilanie silnika 1300 D/1700 D – Fiat Uno

ZASILANIE

Zespołem zasilającym silnik o zapłonie samoczynnym jest pompa wtryskowa, do której paliwo dochodzi oczyszczone w filtrze umieszczonym z prawej strony komory silnikowej. Dalej paliwo jest podawane do komór wstępnych przez wtryskiwacze, w ściśle określonej chwili. Z powodu wysokich ciśnień w układzie wtryskowym jego części zostały wykonane z dużą precyzją. Czyni to układ czułym na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.

■    Jeśli z jakichkolwiek powodów do układu paliwowego przedostanie się powietrze, to układ należy odpowietrzyć. Do tego celu służy śruba, którą luzuje się o kilka obrotów i uruchamia się pompkę ręczną przy filtrze paliwa tak długo, aż wypływające paliwo będzie pozbawione pęcherzyków powietrza.

■    Pod filtrem paliwa jest umieszczona śruba radełkowana, która służy do spuszczania wody z filtra.

■    Filtr jest wymienny z wkładem i w celu wymontowania należy go odkręcić ze wspornika.

Poza ustawieniem początku tłoczenia nie wolno przeprowadzać żadnych prac obsługowo-naprawczych przy pompie wtryskowej. To samo dotyczy wtryskiwacza. Jeśli istnieje podejrzenie wadliwego działania pompy, to należy zwrócić się do autoryzowanej stacji Boscha, która dysponuje odpowiednim oprzyrządowaniem.