Wymiana głowicy silnika 1,3 – Opel Kadett

Wymiana głowicy silnika 1,3

Głowicę daje się wymontować bez konieczności wyjmowania silnika z pojaz -du. Podczas wymiany głowicy silnik musi być w stanie zimnym

■    Odłączyć akumulator od instalacji elektrycznej pojazdu

■    Zdjąć obudowę filtra powietrza z gaźnika.

■    Spuścić płyn chłodzący. W tym celu należy odłączyć górny przewód gumowy dochodzący do obudowy termostatu i dolny dochodzący do pompy płynu chłodzącego. Płyn zebrać do naczynia do ewentualnego wykorzystania.

■    Przy gaźniku odłączyć cięgno ..gazu” i cięgno sterujące przepustnicą rozruchową

■    Od pompy paliwa odłączyć dochodzące przewody paliwowe.

■    Odłączyć wszystkie przewody podłączone do gaźnika, przewodu wlotowego i głowicy.

■    Ściągnąć nasadki ze świec zapłonowych.

■    Zdjąć przewód wysokiego napięcia i wymontować rozdzielacz zapłonu.

■    Odkręcić osłonę paska zębatego.

■    Przetaczając samochód z włączonym biegiem ustawić znak na kole zębatym wałka rozrządu jak najbliżej znaku naniesionego na pokrywie głowicy. W ten sposób tłok 1. cylindra znajdzie się w punkcie ZZ. Takie ustawienie znaków należy zachować podczas ponownego montowania głowicy.

■    Poluzować mocowanie pompy płynu chłodzącego i zdjąć pasek zębaty.

■    Od kolektora ssącego odkręcić przewód układu chłodzenia.

■    Od kolektora wydechowego odłączyć rurę wydechową.

■    Poluzować śruby głowicy w kolejności odwrotnej do pokazanej na rysunku 2.11. początkowo o 1 /4 obrotu, a w drugim przejściu o 1 /2 obrotu. Dopiero wtedy można śruby całkowicie wykręcić.

■    Zdjąć obudowę wałka rozrządu.

■    Zdjąć głowicę i usunąć uszczelkę pod głowicą.

■    Do pompy płynu chłodzącego przymocować z powrotem dolny przewód gumowy.

Przed montażem dokładnie oczyścić powierzchnie przylegania głowicy i obudowy wałka rozrządu. W tym celu trzeba wyjąć dżwigienki zaworowe oraz popychacze hydrauliczne. Po oczyszczeniu wszystkie elementy ponownie wmontować.

Założyć nową uszczelkę głowicy napisem ,,OBEN/TOP” do góry. a następnie ustawić głowicę Powierzchnie przylegania głowicy i obudowy wałka rozrządu powlec środkiem uszczelniającym. Założyć obudowę wałka rozrządu.

Śruby głowicy należy dokręcać po spirali, w kolejności pokazanej na rys 2.11, w czterech przejściach. W pierwszej fazie śruby dokręca się momentem 20 N m, w drugiej i trzeciej o kąt 60° , a w czwartej o kąt 30° .

Założyć pasek zębaty i naciągnąć (patrz s. 65) Zamocować osłonę paska zębatego. Założyć pasek klinowy i naciągnąć. Ponownie podłączyć wszystkie odłączone wcześniej przewody elektryczne i gumowe, Zamocować obudowę filtra powietrza oraz układ wydechowy Dźwignię nagrzewnicy ustawić na „grzanie”. Układ chłodzenia napełnić płynem w takiej ilości, aby zaczął wypływać przez otwór pod czujnik temperatury. Następnie wkręcić czujnik i uzupełnić poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym, aby przekroczył o 1 cm oznaczenie „Kalt”.

Uruchomić silnik i doprowadzić do stanu nagrzania (temperatura płynu ok. 80° C. a oleju ok 60° C). Wyłączyć silnik i ponownie dokręcić śruby głowicy w zalecanej kolejności, tym razem o kąt 30 …50° .