Przepływomierz powietrza

Przepływomierz powietrza

Masowy przepływomierz powietrza ma w Audi V6 złącze 5-pinowe i podaje po jednym sygnale analogowym dla zasysanej masy powietrza oraz temperatury zasysanego powietrza (pin 1 – sygnał temperatury powietrza, pin 2 – napięcie zasilania 12 V, pin 3 – masa, pin 4 – napięcie zasilania 5 V, pin 5 – sygnał masy powietrza). W przypadku jego całkowitego uszkodzenia, sterownik rejestruje usterkę i dokonuje obliczeń przy wartości zastępczej 550 mg/skok. Wskutek zmniejszenia dawki wtrysku spada moc silnika. Zanim w takim przypadku wymieni się przepływomierz, należy sprawdzić napięcie zasilania (5 i 12 V). Jeśli napięcie sygnału jest niższe niż zassana masa powietrza, to sterownik nie rejestruje usterki, jednak z powodu rzekomo mniejszej masy powietrza zmniejsza dawkę wtrysku, a tym samym moc silnika. W tym przypadku należy porównać napięcie sygnału przy różnych prędkościach obrotowych z wartościami nominalnymi. W przypadku zaniżonych wartości, należy wymienić przepływomierz.