Linia zderzenia

tmp21a-1Linia zderzenia jest to prosta przechodząca przez punkt styczności zderzających się samochodów, skierowana równolegle do wektora względnej prędkości ich środków mas w początkowej chwili zderzenia lub uderzenia (linia I—I). Pojęcie linii zderzenia ma istotne znaczenie, gdyż przy zderzeniu samochodów po lej właśnie linii działa impuls siły uderzenia.

Rozróżnia się następujące rodzaje zderzeń (uderzeń):
— zderzenie proste (rys.a), gdy wektory prędkości zderzających się samochodów są równoległe do linii zderzenia;
— zderzenie ukośne (rys. b), gdy wektory prędkości zderzających się samochodów nic są równolegle do osi zderzenia,
— zderzenie środkowe, gdy linia zderzenia przechodzi przez środki mas zderzających się samochodów,
— zderzenie mimośrodowe, gdy linia zderzenia nie przechodzi przez środki mas zderzających się samochodów'.

Należy zauważyć, że przy zderzeniu samochodów kierunek linii zderzenia zależy nie tylko od kierunku ich ruchu, lecz także od wartości prędkości każdego z nich. Jeżeli prędkości ruchu samochodów różnią się między sobą, to linia zderzenia przechodzi pod mniejszym kątem względem osi podłużnej tego samochodu, który przed zderzeniem miał większą prędkość.