Zapalanie się samochodów w wyniku wypadków drogowych

Zapalanie się samochodów w wyniku wypadków drogowych jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, chociaż występuje stosunkowo rzadko. We Włoszech, kraju liczącym prawie 10 milionów samochodów, zdarza się corocznie około 350 tysięcy zderzeń, z których zaledwie 0,03% kończy się zapaleniem. W Stanach Zjednoczonych Ameryki przeprowadzono badania statystyczne zapaleń pojazdów wynikłe na skutek najbardziej ciężkich wypadków drogowych. Wśród 32 065 wypadków drogowych, z których co najmniej jeden człowiek został ranny, zapalenie się pojazdu nastąpiło w 148 przypadkach, co stanowi 0,46%.

Najczęściej zapalanie się następuje na skutek takich wypadków drogowych, jak: zderzenie czołowe, najechanie na rożnego rodzaju słupy, a także upadki samochodów z wysokości co najmniej kilku metrów. Te katastrofy powodują prawie całkowite zniszczenie samochodu. Wyniki badań wykazują, że ilość zapaleń jest wprost proporcjonalna do stopnia ciężkości wypadków, a stosunek między liczbą zapaleń a liczbą zderzeń nie zmienia się od zmiany miejsca ustawienia silnika (z przodu lub z tylu). We wszystkich katastrofach paliwo wylewa się ze zbiornika lub z otworu wlewu, którego korek jest zwykle odrzucany daleko od samochodu lub ulega znacznemu uszkodzeniu. Należy zaznaczyć, że zapalaniu się samochodu podczas wypadku drogowego towarzyszą dwa czynniki, a mianowicie: tworzenie się paliwowo-powietrznej mieszanki palnej  oraz obecność źródła wywołującego zapalenie.

tmpdfd0-1