Rodzaje wypadków samochodowych

tmp2dbc-1W tablicy zamieszczono uśrednione dane następstw wypadków w zależności od rodzaju wypadku drogowego. Z tablicy tej wynika, że najczęstszymi wypadkami drogowymi są różnego rodzaju zderzenia, znaczny procent których kończy się śmiercią lub zranieniami.

Odkształcenia i zniszczenia samochodów, a także stopień urazowości człowieka zależą od prędkości poruszania się środka transportu.

tmp2dbc-2Zależność licz.by zderzeń samochodów ciężarowych oraz doznanych obrażeń od prędkości jazdy; 1  — zderzenia, 2 — obrażenia

Na rysunku  zamieszczono wykresy zależności liczby zderzeń (dla samochodów ciężarowych) i urazowości ofiar od prędkości poruszania się samochodów w momencie zaistnienia wypadku drogowego. Z wykresów widać wyraźnie, że około 85% urazów następuje w zakresie prędkości do 60 km/h. Należy również zaznaczyć, że najczęściej lekkich obrażeń doznają ofiary wypadku przy prędkościach poruszania się samochodu 20… 30 km/h. ciężkich i śmiertelnych przy prędkościach przewyższających 40 km/h. Przedsięwzięcia pozwalające przesunąć graniczną krzywą stopnia urazowości w prawo na wykresie względem granicznej krzywej zderzeń, świadczą o poprawie bezpieczeństwa samochodów.