Koła i ogumienie

Koła i ogumienie

Koło jest elementem jezdnym, który stykając się bezpośrednio z nawierzchnią drogi umożliwia poruszanie się pojazdu w takich warunkach, ruchu w których przyczepność koła (lub kół) do nawierzchni drogi umożliwia wykorzystanie siły napędowej nu obwodzie kół napędowych. Koła samochodowe ponadto przenoszą obciążenia, pochodzące od ciężaru ramy, zamocowanych na niej mechanizmów, nadwozia oraz pasażerów lub ładunku; przejmują siły dynamiczne występujące w czasie jazdy w różnych warunkach ruchu, np. poślizg boczny, pokonywanie nierówności drogi. Koła połączone przekładnią napędową z silnikiem samochodu nazywamy kołami napędowymi. Koła samochodowe można podzielić na pojedyncze i bliźniacze. W kole pojedynczym do jednej piasty zamocowane jest jedno koło tarczowe z obręczą, w kole bliźniaczym — dwa koła tarczowe z obręczami. Koła bliźniacze są zwykle stosowane na osiach napędowych samochodów dużej ładowności (samochody ciężarowe, autobusy). Koło samochodowe składa się z piasty, tarczy lub szprych, obręczy i ogumienia. We współczesnych samochodach stosuje się zwykle koła o tarczach pełnych oraz ogumienie pneumatyczne. Powietrze sprężone wewnątrz dętki lub wewnątrz opony nadaje oponie odpowiednią twardość, zachowując jednocześnie jej własności elastyczne. Do piasty koła osadzonej na osi (półosi) przymocowany jest bęben hamulcowy.