Ustawianie rozrządu silnika 1300 D – Fiat Uno

Fiat Uno-11Pracą zaworów steruje wałek rozrządu umieszczony w głowicy. Wałek ten jest połączony z wałem korbowym paskiem zębatym w sposób kształtowy, to znaczy znajduje się zawsze w ściśle określonej pozycji w stosunku do wału korbowego. Jest to niezbędne do prawidłowej pracy silnika. Pasek zębaty napędza również pompę wtryskową, określając jej położenie względem wału korbowego i wałka rozrządu.

Ustawianie rozrządu silnika 1300 D

Koła zębate wałka rozrządu, walu korbowego i pompy wtryskowej zostały zaopatrzone w znaki służące do ich dokładnego ustawienia podczas montażu (rys. 4.41). Wał korbowy silnika obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, patrząc od strony napędu rozrządu. Przy kontrolnym luzie zaworów 0,8 mm fazy rozrządu wynoszą:

—    otwarcie zaworu ssącego 3°  po ZZ,

–     zamknięcie zaworu ssącego – 29° po ZW.

—    otwarcie zaworu wydechowego – 29° przed ZW,

—    zamknięcie zaworu wydechowego – 3° przed ZZ.

Ustawienie napędu rozrządu, zachowując powyższe fazy otwarcia i zamknięcia zaworów, polega na wykonaniu ponizszych czynności.

■    Ustawić wszystkie kola zębate według znaków kontrolnych (patrz rys. 4.41).

■    Poluzować rolkę napinającą i wcisnąć do tyłu. Ponownie ją lekko przykręcić.

■    Tak założyć pasek zębaty, aby cięgno napędzające było napięte.

■    Poluzować rolkę napinającą i zwrócić uwagę, aby pasek został naprężony. Dokręcić rolkę.

■    Obrócić dwukrotnie wał korbowy w prawo.

■    Jeszcze raz poluzować i dokręcić rolkę napinającą.

■    Ustawić wał korbowy na znak kontrolny i sprawdzić, czy pozostałe znaki również się pokryły.

■    Jeśli ustawienie znaków jest błędne, należy powtórzyć wyżej opisane czynności.

■    Przyrządem 1895751000 zmierzyć napięcie paska zębatego (rys. 4.42).

Uwaga!
Pasek zębaty nie może mieć kontaktu z olejem i płynem chłodzącym ani nosić śladów pęknięć lub uszkodzeń. W przypadkach wątpliwych pasek trzeba wymienić, ponieważ jego zerwanie podczas pracy oznacza znaczne uszkodzenie silnika.