Sprawdzenie początku wtrysku

Sprawdzenie początku wtrysku

Regulację początku wtrysku można najszybciej sprawdzić z pamięci usterek. Jeśli dla wszystkich stanów ruchu silnika wartość rzeczywista jest bliska wartości nominalnej, oznacza to, że regulacja początku wtrysku jest prawidłowa. W przypadku odchyleń należy sprawdzić podstawowe parametry pompy wtryskowej, ciśnienie pompy oraz elementy układu regulacji początku wtrysku. Czujnik kąta obrotu w pompie wtryskowej dostarcza sygnał, który nie może być zastąpiony innym i w przypadku jego uszkodzenia nie można uruchomić silnika. Działanie czujnika można sprawdzić tylko przez samodiagnozowanie, ponieważ przyłącza czujnika nie są dostępne. W przypadku uszkodzenia czujnika trzeba wymienić pompę wtryskową.