Sprawdzanie stanu głowicy – Opel Kadett

Sprawdzanie stanu głowicy

Nierównomierne dokręcenie śrub mocujących głowicę może spowodować jej skrzywienie. Aby sprawdzić płaskość powierzchni przylegania głowicy, należy powlec płytę traserską tuszem, kredą lub sadzą i przesuwać położoną na niej głowicę. Pozostawione barwne ślady muszą obejmować całą powierzchnię przylegania głowicy. Skrzywienie głowicy można również sprawdzić za pomocą liniału krawędziowego przykładanego wzdłuż i w poprzek do powierzchni głowicy oraz szczelinomierza, którym określa się wielkość odkształcenia. Odchyłka płaskości mierzona na całej długości nie może przekraczać 0,05 mm (silniki 1,2 i 1,3) oraz 0,04 mm (silnik 1,6 D). Natomiast dopuszczalna odchyłka płaskości odniesiona do długości 150 mm wynosi 0,015 mm (dotyczy wszystkich silników). Dwukrotne przekroczenie podanych wartości powoduje konieczność wymiany głowicy. Jeżeli skrzywienie jest mniejsze, można głowicę naprawiać szlifowaniem. Podczas planowania należy zebrać możliwie jak najmniej materiału. Wysokość głowicy mierzona między powierzchniami styku nie może być mniejsza niż:

silnik 1.2    =    81    ±0,25 mm,

silnik 1,3    =    96    ±0,1 mm,

silnik 1,6 D = 106 ±0,1 mm.

Po planowaniu głowicę należy starannie umyć i osuszyć sprężonym powietrzem.