Obróbka zaworów – Opel Kadett

Obróbka zaworów

Wymontowane zawory należy oczyścić z nagaru szczotką drucianą, a następnie umyć w benzynie ekstrakcyjnej. Sprawdzić, czy przylgnie nie są wypalone lub uszkodzone w inny sposób. Zawory z dużymi wżerami i ubytkami materiału na grzybku należy wymienić. Mniejsze wżery można usunąć na szlifierce do zaworów W przypadku jakiejkolwiek obróbki zaworów należy pamiętać, że kąt pochylenia przylgni grzybka zaworu powinien wynosić 44° , a gniazda zaworu 45°. Zewnętrzna krawędź grzybka zaworu me może być po obróbce zbyt cienka, ponieważ ulegnie szybko wytopieniu. W silnikach 1.6 D należy zwrócić uwagę, aby po naprawie zaworów wymiar „A”  nie przekroczył 18.5 mm. Nie wolno szlifować końca trzonków zaworów.

Jeśli przylgnia zaworu wykazuje tylko niewielkie ślady zużycia w miejscu styku z gniazdem, to można zawór docierać. Czynność tę zaleca się również wykonać po frezowaniu gniazda lub szlifowaniu grzybka zaworu, aby poprawić szczelność komory spalania. W tym drugim przypadku wystarczy docierać zawór stosując bardzo drobnoziarnisą pastę ścierną.

Przylgnię gniazda powlec lekko pastą ścierną o średniej ziarnistości. Umieścić zawór w prowadnicy, umieszczając pod grzybkiem słabą sprężynę śrubową (o ile taką dysponujemy), która uniesie nieco zawór. Do czoła grzybka przymocować przyssawkę i obracać nią zawór na zmianę w obu kierunkach, z umiarkowanym dociskiem. Od czasu do czasu zwalniać nacisk, obracać zawór o 90° i kontynuować docieranie. Zabieg można zakończyć kiedy powierzchnia przylgni stanie się równomiernie matowa. Starannie usunąć resztki pasty ściernej i oczyścić zawór oraz gniazdo. Powtórzyć czynność docierania z użyciem drobnoziarnistej pasty ściernej.

Nie wolno zaworów zamieniać miejscami, każdy zawór przynalezy do gniazda, w którym był docierany. Sprawdzić szczelność zaworów, nanosząc miękkim ołówkiem na przylgni kreski w niewielkich odstępach. Zamiast ołówka można użyć tuszu lub kredy. Umieścić zawór w prowadnicy i obrócić o 90° w gnieździe. Po wyjęciu zaworu sprawdzić, czy ślady ołówka zostały równomiernie rozprowadzone po przylgni, na całym obwodzie. W przypadku stwierdzenia śladów przerywanych należy powtórzyć docieranie zaworu.