Składanie skrzyni biegów automatycznej – Opel Kadett

Składanie skrzyni biegów

Składanie skrzyni biegów zostało podzielone na poszczególne operacje, z powołaniem na oznaczenie operacji z poprzedniego podrozdziału.

Operacja N

Aby zamontować zespół przekładni głównej i mechanizmu różnicowego, należy wykonać w odwrotnym porządku czynności operacji L. Podkładkę oporową i łożysko oporowe przykleja się do obudowy mechanizmu różnicowego na smar Petrolatum.

Operacja O

Zespół sprzęgła biegu wstecznego i zwalniającego z wałkiem przekładni głównej i sprzęgła jednokierunkowego montuje się w odwrotnej kolejności do opisanej w operacji K. Płytki sprzęgła wkłada się pojedynczo w następującym porządku: płytka oporowa, płytka z okładziną, płytka stalowa, płytka z okładziną, płytka oporowa, itd.

Operacja P

Obudowę tłoka sprzęgła biegu wstecznego i zwalniającego montuje się zgodnie z opisem podanym w operacji J. Nie zakładać jeszcze przewodu oleju, jak również nie mierzyć jeszcze luzu osiowego. Włożyć koło słoneczne tylnej przekładni planetarnej (według operacji G) i wykonać czynności pomiarowe wchodzące w zakres operacji G i H Jeśli zmierzone wielkości mieszczą się w wymaganych granicach, wbić uszczelkę sprzęgła biegu wstecznego i zwalniającego (uszczelka musi osiąść pewnie, aby nie powstała nieszczelność między obudową sprzęgła a obudową skrzyni biegów). Zamontować przewód olejowy sprzęgła (patrz operacja J).

Operacja Q

Bęben przedni. |arzmo satelitów ze sprzęgłem jednokierunkowym i kolo wieńcowe przedniej przekładni planetarnej montuje się w kolejności odwrot nej do opisanej w operacji F Faza na kole wewnętrznym zespołu sateliTów musi być skierowana do góry

Operacja R

Sprzęgło biegu bezpośredniego w zespole ze sprzęgłem jazdy w przód, jak również wspornik napędzającego koła łańcuchowego i wałek sterujący należy montować w kolejności odwrotnej do opisanej w operacji E

Operacja S

Koła łańcuchowe / łańcuchom i pokrywę obudowy montuje się w odwrotnym porządku do przedstawionego w operacji D Śruby i uszczelkę pokrywy należy powlec środkiem uszczelniającym Loctite 573. Zwrócić uwagę na różne długości śrub pokrywy obudowy.

Operacja T

Sprawdzić lu* osiowy w sposób opisany w operacji B Zespół pompa oleju siłownik sterujący i pokrywę montuje się w kolejności odwrotnei do opisanej w operacji C. Zwrócić uwagę na różne długości śrub (patrz rys 344).

Operacja U

Zamontować wałek napędu półosi (patrz operacja B) Założyć nowy pierścień zabezpieczający, który musi zostać prawidłowo osadzony na całym obwodzie. Jeśli pierścień wypadnie, to należy go koniecznie wyjąć ze skrzyni biegów (ewentualnie skrzynię jeszcze raz rozebrać).

Operacja V

Sprawdzić ustawienie hamulca taśmowego (według operacji A) i w razie potrzeby skorygować Montaż przeprowadzić w kolejności odwrotnej do podanej w operacji A