Przekładnia główna skrzyni biegów automatycznej – Opel Kadett

Przekładnia główna

Przed wyjęciem kół obiegowych zmierzyć szczelinomierzem ich luz osiowy, który powinien wynosić 0,24. .0,63 mm.

Koła napędzającego regulator się nie demontuje. Wybić odpowiednim trzpieniem kołek rozpręzny z osi satelitów mechanizmu różnicowego Wyjąć wszystkie części i poddać oględzinom Zęby i bieżnie łożysk me mogą być porysowane ani chropowate Elementy zakwestionowane trzeba wymienić. Złożyć zespoły kół obiegowych wraz z ułozyskowaniem . W tym celu pierścienie oporowe i wałeczki łożyska zamontować na osi, posmarowane Petrolatum. Następnie ostrożnie wyjąć ponownie oś koła obiegowego, unieruchomić wałeczki łożyska przystawionym pierścieniem oporowym, włożyć zespół kola obiego wego do obudowy mechanizmu różnicowego i wsunąć z powrotem oś koła obiegowego. Aby można było wsunąć oś. należy przesunięty ewentualnie pierścień oporowy wyrównać małym wkrętakiem. W ten sam sposób zmontować pozostałe zespoły kół obiegowych Na zakończenie załozyć pierścień zabezpieczający. Do obudowy mechanizmu różnicowego wlozyć satelity i koła koronowe z podkładkami oporowymi, wprowadzić oś, a następnie wbić kołekrozprężny, który należy naciąć przecinakiem, aby nie wypadł.

Włożyć łożysko oporowe tak. aby pierścień zewnętrzny był skierowany w stronę mechanizmu różnicowego. Wsunąć koło słoneczne przekładni głównej, fazą skierowaną na zewnątrz. W koło wieńcowe przekładni głównej włożyć łożysko oporowe posmarowane Petrolatum. przy czym jego pierścień zewnętrzny musi być skierowany od koła wieńcowego. Na koniec doprowadzić do zazębienia koła wieńcowego z kołami obiegowymi.