Usuwanie nieszczelności nadwozia

Usuwanie nieszczelności nadwozia

Szczelność nadwozia, zarówno w miejscu połączenia blach, jak w miejscach osadzenia drzwi, okien itp. ulega często naruszeniu wskutek wstrząsów podczas jazdy. W razie stwierdzenia odstających od blachy gumowych uszczelek, należy po oczyszczeniu powierzchni przykleić je klejem kauczukowym, lub innym klejem do klejenia uszczelek. Kilka razy na rok trzeba uszczelki i obrzeża uszczelniające posmarować gliceryną w celu zakonserwowania gumy, co zapobiega jej kruszeniu. Wszelkie nieszczelności podłogi, po uprzednim wysuszeniu, uszczelnia się pastą uszczelniającą. Przepisy bhp. Ostatnio coraz częściej stosuje się przy myciu różnego rodzaju chemikalia do rozpuszczania, albo zmiękczenia brudnej, tłustej powłoki pokrywającej lakier nadwozia, po czym całość spłukuje się czystą wodą. Dlatego zależnie od rodzaju używanych rozpuszczalników należy stosować odpowiednie środki chroniące zdrowie kierowcy (zmywacza).