Elementy sprężyste

Elementy sprężyste

Elementy sprężyste i tłumiące zawieszenia mogą mieć najrozmaitsze wykonania. Obecnie stosuje się resory piórowe, sprężyny śrubowe, amortyzatory, drążki skrętne, a ostatnio rozpowszechniają się gumowe oraz hydrauliczno-pneumatyczne elementy sprężyste różnych typów. Resory piórowe służą do łagodzenia wstrząsów i uderzeń wynikających podczas jazdy z nierówności drogi. Sprężyny śrubowe stosowane są powszechnie w zawieszeniach niezależnych samochodów, głównie jako uresorowanie kół przednich samochodów osobowych i terenowych. Drążki skrętne stosowane są również w zawieszeniach niezależnych samochodów osobowych i terenowych. Gumowe elementy sprężyste mogą mieć różną konstrukcję; mogą one pracować na rozciąganie, ściskanie, skręcanie i ścinanie. Najczęściej stosuje się elementy gumowe podlegające obciążeniom ściskającym i skręcającym. Zaletą gumowych elementów sprężystych jest zdolność magazynowania przy odkształceniu znacznie większej ilości energii niż stal oraz wyeliminowanie konieczności obsługi (smarowania).