Pierwsze wozy żaglowe

Nie można wykluczyć, że już przed rokiem 1600 istniały próby sporządzenia i używania takich pojazdów. Oto w atlasie z 1570 roku „Theatrum Orbis Terrarum”, którego autorem był niemiecki geograf Abraham Ortel (1527-1570), wydanym w roku 1603 w Antwerpii, na stronie 109 znajduje się mapa „Chinae, olim Sinarum regionis, nova descritio auctore Ludonico Georgio” opatrzona datą roku 1584, a na niej widnieją na północ i na zachód od Wielkiego Muru Chińskiego rysunki czterech wozów żaglowych o kształcie całkowicie zgodnym z kształtem wozu Stevina, jakkolwiek zaopatrzonych w pojedyncze maszty i żagle. Z tego wynikałoby, że autor mapy już przed rokiem 1584 widział w oryginale lub na rysunku wozy żaglowe.
Również na mapie Mercatora (Kremera), wykonanej przez niego w końcu XVI wieku, widnieje podobny rysunek wozu żaglowego. Kroniki wspominają często o pojazdach żaglowych, budowanych w różnych okolicach Anglii, jak również o udanych próbach „zaprzęgania” olbrzymich latawców do wozów. Jeden z takich „zaprzęgów” składający się z zespołu ośmiu latawców zaciągnął z powodzeniem lekki powóz z Londynu do Bristolu.