Sprawdzanie zaworu AGR

Sprawdzanie zaworu AGR

Zawór można sprawdzić na właściwe otwieranie i zamykanie na wiele sposobów. Za pomocą dymomierza przeprowadza się najpierw pomiar podczas swobodnego przyspieszania. Następnie otwiera się zawór AGR przy użyciu ręcznej pompki podciśnienia i powtarza pomiar zadymienia. Teraz wartości zadymienia i czas wzrostu prędkości obrotowej powinny wyraźnie wzrosnąć. Wydłużony czas wzrostu prędkości obrotowej wskazuje na to, że sterownik rozpoznał niedomiar powietrza i zmniejszył dawkę wtrysku. Jeśli podczas pierwszego i drugiego pomiaru wartości zadymienia były niskie, oznacza to, że zawór AGR pozostaje trwale zawieszony w położeniu zamkniętym i podlega wymianie. Jeśli podczas pierwszego i drugiego pomiaru wartości zadymienia były wysokie, oznacza to zawieszony trwale zawór AGR w położeniu otwartym i również konieczność jego wymiany.

Za pomocą woltomierza lub oscyloskopu podłączonego do wyjścia sygnału przepływomierza powietrza można sprawdzić, czy po zdjęciu przewodu podciśnienia na zaworze AGR sygnał rośnie, a po ponownym nałożeniu przewodu – maleje. Sterowanie zaworu AGR sprawdza się za pomocą manometru podłączonego do przewodu podciśnienia. Na biegu jałowym i przy częściowym obciążeniu do 3000 obr/min musi występować podciśnienie, przy prędkości obrotowej powyżej 3000 obr/min lub przy pełnym obciążeniu – nie może występować podciśnienie.

Jeśli pomiar nie przyniesie zadowalających wyników, należy sprawdzić sterowanie – podobnie jak dla sterowania ciśnienia doładowania przez pomiar współczynnika wypełnienia impulsu przetwornika EPW. Przy wysokim współczynniku układ AGR jest włączony, przy niskim 5-10% – układ AGR nie pracuje. Cewka przetwornika EPW powinna wykazywać rezystancję od 15 do 18 Ω.