Rozbiórka i naprawa skrzyni biegów automatycznej – Opel Kadett

Rozbiórka i naprawa skrzyni biegów

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wymontowaną skrzynię biegów umocować do odpowiedniego stojaka W opisie demontażu podano juz niektóre wskaźniki dotyczące późniejszego składania skrzyni biegów.

Czynności zostały podzielone na poszczególne operacje odnoszące się do wymontowania z obudowy skrzyni biegów pojedynczych zespołów. Operacje zostały oznaczone literami, które zostaną przywołane w opisie montażu skrzyni biegów.

Operacja A

Przekładnię hydrokinetyczną ściągnąć odpowiednim narzędziem z wałka turbiny. Należy pamiętać, ze przekładnia zawiera olej. Trzeba więc tak obrócić skrzynią biegów na stojaku, aby mechanizmem różnicowym była skierowana do dołu. Olej przekładniowy spłynie wtedy przez otwór po wyjętej półosi.

Przez pokrywę regulatora wymontować napędzane kółko zębate linki prędkościomierza (o-ring musi być wymieniony). Odkręcić obie śruby mocujące pokrywę regulatora i zdjąć pokrywę. Widoczny pierścień uszczelniający również wymaga wymiany. Wyjąć regulator z kółkiem zębatym napędzającym linkę prędkościomierza, zwracając przy tym uwagę na podkładkę oporową umieszczoną między pokrywą a kółkiem zębatym.

Po odkręceniu śrub mocujących zdjąć miskę olejową Uszczelka musi być wymieniona. Wyjąć filtr siatkowy oleju, wymieniając przy tym o-ring.

Wykręcić śruby mocujące pokrywę serwa hamulca taśmowego i zdjąć pokrywę. Uszczelka podlega wymianie. Wyjąć zespół serwa i sprawdzić jego trzy pierścienie uszczelniające. W przypadku uszkodzenia lub zuzycia muszą być wymienione Pierścienie te są ponacinane i w trakcie nakładania nie wolno ich nadmiernie rozciągać. Wyjąć pierścień zabezpieczający z trzpienia sterującego i rozdzielić zespół serwa . 2 otworu obok gniazda serwa wyjąć zawór zwrotny zasobnika ze sprężyną dla 3. biegu. W celu kontroli ustawienia hamulca taśmowego uzyć klucza dynamometrycznego oraz specjalnego przyrządu Opel KM-J-28535. Przyrząd ten zamontować w gmeździe serwa razem z wcześniej wyjętym trzpieniem sterującym, używając dwóch śrub mocujących pokrywę serwa. Przyrząd ten wcisnąć, obracając momentem 11,2 N m We wzierniku przyrządu musi się pojawić biały wskaźnik. W innym przypadku należy zamontować nowy trzpień sterujący o prawidłowo dobranej długości. Wielkości trzpieni są oznaczone na ich stożkowej części:

—    bez rowka = trzpień długi,

— z 1. rowkiem = trzpień średni.

— z 2. rowkami = trzpień krótki.

Tego rodzaju kontrolę należy przeprowadzić także po załozeniu nowego hamulca taśmowego lub wymianie trzpienia sterującego.

Operacja B

W celu wymontowania wałka napędu półosi należy tak obrócić przekładnię główną, aby widoczny był pierścień zabezpieczający. Następnie trzeba obracając pierścień, ustawić jego końce w otworze montażowym i za pomocą odpowiedniego narzędzia częściowo go wyciągnąć z rowka.

Ostrożnie obrócić wałek napędu półosi, az nie wyciągnięta jeszcze część pierścienia zabezpieczającego poiawi się w otworze Pierścień daje się teraz wysunąć z rowka wkrętakiem i można go wyjąć z obudowy szczypcami Wyciągnąć wałek napędu półosi.

Do pomiaru luzu osiowego wałka wejściowego należy uzyć przyrządu specjalnego Opel KM J-26958 A z korkiem zaślepiającym Korek ten wkłada się z przeciwnej strony wałka wejściowego. Przyrząd mocuje się dwoma śrubami do obudowy i jedną śrubą do powierzchni przylegania miski olejowej. Wkręcając pokrętło przyrządu, obciąża się przekładnię główną W otwór po wyjętym wałku napędu półosi należy włożyć specjalny trzpień mierniczy (Opel KM J-28544) i przystawić do niego czujnik zegarowy umocowany podstawą (Opel KM 482) do obudowy skrzyni biegów. Wcisnąć trzpień i ustawić czujnik na „0”. Podnosząc trzpień mierniczy zmierzyć luz osiowy, który powinien się mieścić w granicach 0,10. .0,84 mm.

Jeśli wielkość luzu osiowego jest inna, to należy zmienić grubość pierścienia osadczego na wałku wejściowym obudowy sprzęgła biegów jazdy w przód (rys. 3.28). W celu ustawienia luzu osiowego wałka wejściowego przewidziano następujące grubości pierścienia osadczego.

Oznaczenie kolorem    Grubość (mm)
biały    1.83 1.93
niebieski    2.03-2,13
brązowy lub czerwony    2,23 2.33
żółty    2.43-2.53
zielony    2,63 2.73

Dla pewności powinno się zmierzyć grubość pierścienia. Zaleca się wymianę pierścienia w przypadku zdemontowania obudowy sprzęgła biegu bezpośredniego. Nowego pierścienia nie wolno nadmiernie rozciągać.

Operacja C

Odkręcić śruby mocujące pokrywę zaworu w pompie oleju. Zdjąć pokrywę i wymienić uszczelkę.

Odkręcić dwie śruby mocujące urządzenie ,,kick down” w celu jego wyjęcia Podobnie odkręcić zespół zaworu, nie wykręcając jednak przy tym śrub na pokrywie pompy oleju. Zdjąć zespół zaworu i płytę pośrednią, zwracając uwagę na kulkę znajdującą się w korpusie zaworu Wyciągnąć wałek napędzający pompę oleju Z pokrywy obudowy wyjąć pięć kulek zaworu. Kulki te. podobnie jak kulka wyjęta z korpusu, muszą być przed montażem powleczone smarem Petrolatum.

Operacja D
Przed zdjęciem obudowy skrzyni biegów należy wypchnąć wkrętakiem cięgło suwaka sterującego wyborem biegów. Wykręcić śruby pokrywy, zwracając uwagę na ich różne długości (patrz operacja T). Zdjąć pokrywę i wymienić uszczelkę. Wyjąć sprężynę i tłok akumulatora. Zapamiętać położenie zamontowania. Uszczelka i pierścień uszczelniający muszą być wymienione

Zdjąć podkładkę oporową koła łańcuchowego napędzającego oraz wyjąć łożysko koła łańcuchowego (czarna strona łożyska jest skierowana do góry). Koła łańcuchowe dadzą się teraz zdjąć razem z łańcuchem (barwne oznaczę nie na łańcuchu jest skierowane do góry). Zdjąć podkładki oporowe obu kół łańcuchowych. Podczas późniejszego zakładania podkładki oporowej koła łańcuchowego napędzającego należy ją przykleić stroną wystającą do koła, stosując smar Petrolatum

Operacja E

W celu wymontowania wałka sterującego należy szczypcami podważyć kołek zabezpieczający. Nie wolno przy tym uszkodzić powierzchni przylega nia obudowy. Wybić kołek i wyjąć wałek sterujący razem z cięgłem blokady na postoju. Zapamiętać sposób zamontowania

Wyjąć podporę koła łańcuchowego napędzanego. Usunąć stare pierścienie uszczelniające. Podczas zakładania nowych pierścieni ich nacięcia powinny leżeć w jednej linii. Zdjąć podkładkę oporową z obudowy sprzęgła przełożenia bezpośredniego oraz korek gwintowany hamulca taśmowego Sprzęgła przełozenia bezpośredniego oraz biegów jazdy w przód dadzą się teraz razem wyjąć. W następnej kolejności wyjąć hamulec taśmowy oraz podkładkę oporową na wejściowym kole uzębionym wewnętrznie (tzw wieńcowym)

Operacja F
Wyjąć dostępne koło wieńcowe przedniej przekładni planetarnej Następnie z bębna przekładni wyjąć szeroki pierścień rozbiegowy, jarzmo satelitów, wąski pierścień rozbiegowy i koło słoneczne. Wymontować również bęben przedniej przekładni. Podczas późniejszego montażu pierścienie rozbiegowe należy wkładać posmarowane smarem ochronnym Petrolatum.

Operacja G

W celu zmierzenia luzu osiowego między kołem słonecznym tylnej przekład ni a bębnem przedniej przekładni planetarnej umocować do powierzchni przylegania obudowy dwoma śrubami przyrząd specjalny Opel KM-J-28588. Trzpień pomiarowy przyrządu musi sięgać wycięcia w pier ścieniu sprężystym. Koło słoneczne tylnej przekładni musi być całkowicie wciśnięte. Czujnik zegarowy umocować podstawką do krawędzi obudowy i końcówkę mierniczą czujnika przystawić do trzpienia pomiarowego przy rządu, czujnik wyzerować. Po wysunięciu szczelinomierza, wcześniej podłożonego pod trzpień pomiarowy, luz osiowy powinien zawierać się w granicach -0,13…+ 0,33 mm. W przypadku otrzymania innych wartości należy wymienić pierścień sprężysty, nadmiernie go nie rozciągając. Jako część zamienna występują następujące wielkości pierścieni sprężystych.

Oznaczenie kolorem    Grubość (mm)
różowy    2.27-2,37
brązowy    2.44-2,54
jasnobrązowy    2,61 -2,71
biały    2.78-2.88
żółty    2,95-3.05
żółtozielony    3.12-3,22
pomarańczowy    3,29-3,39
bez koloru    3.46-3.56

Zaleca się kontrolnie zmierzyć nowy pierścień przed zamontowaniem

Operacja H

Zamocowany w poprzedniej operacji przyrząd specjalny pozostawić w celu zmierzenia luzu osiowego między obudową sprzęgła biegu wstecznego a pierścieniem sprzęgła jednokierunkowego przełożenia zwalniającego. Luz osiowy, jaki się stwierdzi po podniesieniu odpowiednim narzędziem, wprowadzonym przez otwór w obudowie przeznaczony pod pazur blokowy, koła zewnętrznego przekładni głównej musi wynosić 0.08…1,17 mm. W innym przypadku dobrać podkładkę oporową o prawidłowej grubości. Do zamontowania między obudowę sprzęgła biegu wstecznego a pierścień sprzęgła jednokierunkowego przewidziano podkładki oporowe o następujących rozmiarach i oznaczeniach.

Oznaczenie cyfrą    Grubość (mm)
1    1.00-1.20
2    1.42-1,52
3    1.84—1,94
4    2.26-2.36
5    2.68 2,78
6    3.10-3.20

Grubość nowej podkładki powinno się sprawdzić. Operacja J
Wymontować pierścień sprężysty sprzęgła biegu wstecznego i przełożenia zwalniającego (chodzi o grubszy pierścień sprężysty), używając do tego narzędzia podobnego do wkrętaka z lekko wygiętym końcem Obudowę sprzęgła biegu wstecznego należy zabezpieczyć przyrządem specjalnym Opel KM J-28542, obracając jego uchwyt. Następnie wyciągnąć sprzęgło biegu wstecznego. Uszczelka przewodu olejowego jest wciśnięta w obudowę sprzęgła. Teraz daje się wyjąć podkładka dociskowa, określająca luz osiowy między obudową sprzęgła biegu wstecznego a pierścieniem sprzęgła jednokierunkowego przełozenia zwalniającego.

Odkręcić opaskę przewodu olejowego zasilającego sprzęgło biegu wstecznego oraz przełozenia zwalniającego i wyjąć przewód Podczas montażu opaska ta musi być osadzona z napięciem wstępnym. Podważając wyjąć o-ring z miejsca osadzenia przewodu olejowego i wymienić. Nowy o-rmg należy najpierw włożyć na przewód olejowy. Uszczelkę przewodu olejowego sprzęgła biegu wstecznego można wyciągnąć przyrządem do usuwania zerwanych śrub Jeśłi sprzęgło to było wyjmowane, to uszczelkę powinno się wymienić.

Operacja K

Położenie zespołu płytek sprzęgła biegu wstecznego i przełozenia zwalniającego z wałkiem przekładni głównej oraz sprzęgłem jednokierunkowym jest ustalone cieńszym pierścieniem sprężystym, który wymontowuje się podobnie jak grubszy pierścień sprężysty, opisany w operacji J. Powymontowaniu pierścienia wyjąć zespół

Operacja L

W celu zmierzenia luzu osiowego między mechanizmem różnicowym a obudową skrzyni biegów należy tę ostatnią tak obrócić, aby mechanizm różnicowy znalazł się u góry. Zamontować przyrząd specjalny Opel KM-J-26958-A z podstawką i czujnikiem zegarowym. Wcisnąć do dołu przyrząd i ustawić czujnik na ,,0″ Płaskim narzędziem wprowadzonym przez otwór regulatora podważyć do góry koło napędzające regulator (rys 3.34). Zmierzony teraz luz osiowy musi mieścić się w zakresie 0,12…0,82 mm. Aby skorygować luz osiowy, należy wymontować zespół mechanizmu różnicowego z przekładnią główną Najpierw należy wycisnąć pierścień sprężysty Następnie wyjąć pierścień dystansowy, podczas jego montażu wycięcie na pazur blokady napędu musi znaleźć się w osi z otworem w obudowie skrzyni biegów. Przekładnię główną można wysunąć włożonym przyrządem specjalnym Opel KM-J-28545. Następnie wyjąć podkładkę oporową Poniżej znajduje się jeszcze łożysko oporowe, którego czarna strona musi być skierowana do mechanizmu różnicowego. Podkładki oporowe między mechanizmem różnicowym a obudową skrzyni biegów, służące do regulacji luzu osiowego, mają następujące oznaczenia cyfrowe.
Oznaczenie cyfrą    Grubość (mm)
2    1,60-1.70
3    1,70-1.80
4    1.80-1.90
5    1.90-2,00
6    2.00-2,10
7    2,10-2,20

Operacja M

Opis dotyczy wymiany różnych pierścieni uszczelniających.

Pierścień uszczelniający w obudowie przekładni hydrokinetycznej: wybić za pomocą narzędzi specjalnych Opel KM-J-23129 i KM-J-7004 Nowy pierścień można wbić odpowiednio dobraną tuleją. Pierścień zakłada się dopiero po zakończeniu prac związanych z wałkiem kierownicy. Pierścień w pokrywie obudowy skrzyni biegów uszczelniający wałek napędu półosi: uzyć przyrządu specjalnego Opel KM 502 i ściągacza Kukko. Nowy pierścień wbić odpowiednio dobraną tuleją, podkładając pod pokrywę obudowy drewniany klocek.

Pierścień w obudowie skrzyni biegów uszczelniający wałek napędu półosi: wymienia się w sposób poprzednio opisany.

Pierścień w obudowie skrzyni biegów uszczelniający wałek ręcznego wyboru biegów: podważy*. wkrętakiem Nowy pierścień wbić odpowiednią nasadką klucza.
Wymontowane w przedstawionych operacjach części skrzyni biegów należy kolejno poddać weryfikacji i ewentualnej naprawie, stosując się do poniższych zaleceń.