Sprawdzenie regulacji ciśnienia doładowania

Sprawdzenie regulacji ciśnienia doładowania

Ciśnienie doładowania jest regulowane w zależności od obciążenia, prędkości obrotowej silnika oraz ciśnienia otoczenia według zadanej charakterystyki. Czujnik ciśnienia atmosferycznego jest umieszczony w sterowniku i jego uszkodzenie powoduje konieczność wymiany sterownika. Czujnik ciśnienia doładowania jest umieszczony w chłodnicy powietrza doładowanego i wytwarza sygnał napięcia o wartości 0,4-4,8 V. Przy unieruchomionym silniku i włączonym zapłonie wartości wskazywane przez czujnik ciśnienia doładowania i czujnik ciśnienia otoczenia mogą różnić się od siebie maksymalnie o 50 hPa. Przy większych odchyłkach należy sprawdzić za pomocą manometru, który z czujników pracuje niedokładnie. Na pracującym silniku wartość rzeczywista powinna nadążać za zmianą wartości wymaganej z niewielkim opóźnieniem. Jeśli podczas swobodnego przyspieszania czujnik ciśnienia doładowania nie daje żadnego napięcia sygnału, to przed jego wymianą należy sprawdzić napięcie zasilania na obu zewnętrznych stykach czujnika (wartość wymagana: 5    V). Jeśli przewód doprowadzający sygnał do sterownika nie jest przerwany, to znaczy, że uszkodzony jest czujnik. W przypadku zbyt niskiego ciśnienia doładowania można zdecydować o wymianie turbosprężarki dopiero po stwierdzeniu na podstawie pomiarów, że wszystkie elementy układu regulacji ciśnienia doładowania są sprawne.