Samodiagnozowanie podzespołów układu wtryskowego z pompą VP44

Samodiagnozowanie

Czujniki, elementy wykonawcze oraz złącza magistrali danych CAN pomiędzy sterownikami są nadzorowane przez sterownik silnika. W przypadku wystąpienia niewielkiej usterki, silnik przechodzi w tryb pracy awaryjnej, tzn. sterownik przetwarza sygnały na podstawie zawartych w jego pamięci wartości zastępczych i dla bezpieczeństwa zmniejsza dawkę paliwa. Jeśli wystąpi poważna usterka, silnik zostaje zatrzymany, aby uniknąć uszkodzeń i można go ponownie uruchomić dopiero po usunięciu usterki. Taką usterką jest np. opróżniony zbiornik paliwa. Układ samodiagnozowania nadzoruje tylko elektroniczne zespoły układu wtryskowego. Jest bezradny w przypadku hydraulicznych usterek układu wtryskowego lub steruje mechanika w fałszywym kierunku, wskazując występowanie usterek pojawiających się jako następstwa pierwotnej przyczyny.

Jeśli w pamięci diagnostycznej nie zarejestrowano usterek, pomimo zgłaszanych przez klienta niepokojących objawów, należy najpierw sprawdzić wszystkie zespoły nie objęte samodiagnozowaniem. Należą do nich układy mechaniczne silnika. Przede wszystkim trzeba sprawdzić ciśnienie sprężania oraz fazy rozrządu. Sprawdzenie parametrów hydraulicznych układu wtryskowego obejmuje pomiar niskiego ciśnienia na przewodzie przelewowym pompy oraz sprawdzenie wtryskiwaczy. Na początku każdego wykrywania usterek należy sprawdzić, jaki rodzaj paliwa jest w zbiorniku, ponieważ np. omyłkowe zatankowanie benzyny wywiodło w pole niejednego mechanika.

W układzie elektrycznym musi być zmierzone napięcie zasilania obu sterowników pompy i silnika. Pomiar zadymienia spalin podczas swobodnego przyspieszania należy wykonać zawsze, gdy użytkownik samochodu zgłasza słabszą moc silnika oraz wysokie zadymienie.

Za pomocą odpowiedniego diagnoskopu uzyskuje się w krótkim czasie przegląd zmierzonych wartości czujników i sygnałów załączania nastawników. Jeśli samochód nie był używany przez dłuższy czas, wszystkie czujniki temperatury powinny pokazywać te same wartości. Jeśli któryś czujnik temperatury pokazuje wyraźnie wyższą lub niższą wartość, należy go sprawdzić, wykonując dalsze pomiary. Na postoju czujnik ciśnienia doładowania i czujnik temperatury otoczenia powinny pokazywać takie same wartości. W przypadku nierównomiernej pracy silnika warto sprawdzić odchyłki
dawki wtrysku poszczególnych cylindrów, którymi regulacja biegu jałowego wyrównuje tolerancję poszczególnych cylindrów.

Cylinder nr 3 lub 1 (zależnie od modelu samochodu) jest cylindrem odniesienia, ponieważ wtryskiwacz tego cylindra ma czujnik wzniosu igły rozpylacza. Jeśli dla danego cylindra występuje odchyłka większa niż dopuszczalne 1,5 mg na skok, to należy mierząc ciśnienie sprężania lub sprawdzając wtryskiwacz stwierdzić, czy usterka leży w układzie mechanicznym, czy w obwodzie hydraulicznym układu wtryskowego. Jeśli wszystkie cylindry przekraczają dopuszczalną odchyłkę w dół, usterka tkwi w cylindrze z czujnikiem wzniosu, który może pracować tylko z dużą dawką wtrysku.

W razie podejrzenia o dokonanie tuningu chipowego można sprawdzić, czy podczas jego wykonywania nie zmieniono charakterystyk ograniczenia dawki wtrysku. Recyrkulację spalin można sprawdzić na podstawie wartości z przepływomierza powietrza. Jeśli zassana masa powietrza jest zbyt duża, prawdopodobnie jest odłączony układ AGR. Na biegu jałowym można go ponownie zaktywować, naciskając gwałtownie pedał przyspieszenia. Jeśli zassana masa powietrza jest za mała, oznacza to, że albo zawór AGR jest zawieszony w położeniu otwarcia, albo jest uszkodzony przepływomierz powietrza. Jeśli silnik nie daje się uruchomić, trzeba sprawdzić pompę zasilającą i napięcie zasilania sterowników. Opróżniony zbiornik paliwa, uszkodzona pompa zasilająca, brak napięcia zasilania lub uszkodzona pompa wtryskowa dają się szybko wykryć.