Zalecenia dotyczące układu samochód—kierowca—droga w sytuacjach krytycznych cz.2

W konkretnym przypadku, dla podjęcia decyzji: hamować czy rozpędzać? należy błyskawicznie (w czasie tdec — 0,2—0,3 s) ocenić: prędkość ruchu zagrażającego niebezpieczeństwu samochodu, zrywu ość własnego samochodu (swoje możliwości) oraz stan nawierzchni. Podjęcie prawidłowej decyzji wymaga dużego doświadczenia. Co oczywiście nie oznacza, że wszyscy nowicjusze staną się ofiarami, lecz stanowią oni znaczny procent uczestników wypadków drogowych. Jedyne co na razie można zalecać początkującym kierowcom, to utrzymywać swój samochód w sprawnym stanie technicznym i być bardzo ostrożnym na drodze.

Sumaryczna (ogólna) sztywność nadwozia samochodu w kierunku podłużnym jest większa niż w poprzecznym. Wobec tego, przy tej samej sile uderzenia nadwozie w kierunku poprzecznym zostanie bardziej zniszczone, a opóźnienia powstające przy tym — mniejsze. Z drugiej strony, większe odkształcenie nadwozia w kierunku poprzecznym może doprowadzić do ciężkich obrażeń pasażerów znajdujących się w samochodzie. Przy bocznym uderzeniu samochód może wywrócić się, a skutki mogą okazać się bardzo żałosne.

Po tych rozważaniach można dokonać podsumowania. Przy czołowym zderzeniu występują, minimalne odkształcenia nadwozia samochodu (w porównaniu z uderzeniem bocznym), lecz równocześnie maksymalne przeciążenia, często niebezpieczne dla życia człowieka. Przy uderzeniu bocznym występują: maksymalne odkształcenia nadwozia (możliwość wywrócenia samochodu) i minimalne, lecz również niebezpieczne dla życia opóźnienia (możliwość zgięcia kręgów szyjnych, uderzenia, o napierające części konstrukcji samochodu). Kompromisem wydaje się podstawienie nadwozia pod kątem cło uderzającego samochodu. Na ogól tak właśnie najczęściej zdarza się. Kierowca skierowuje samochód w prawo łub w lewo i następuje zderzenie ukośne. Wskazane jest, aby pod uderzenie trafiła tylna część nadwozia. Zalecane w wielu krajach boczne zderzaki oraz zmiany konstrukcji ramy samochodu sprzyjają lepszemu odchyleniu uderzającego samochodu, dzięki czemu ochraniają one nadwozie i tym samym pasażerów. Jeżeli profil drogi był dobrze zaprojektowany (zgodnie z. wymaganiami dotyczącymi budowy i wyposażenia dróg), to kierowca może w razie niebezpieczeństwa skierować samochód na skraj drogi, a w niektórych przypadkach nawet zjechać z niej.

Przy uderzeniu w bok (w tylną część nadwozia) należy tak ustawić koła, aby samochód mógł poruszać się po dotychczasowym (przed zderzeniem) torze i nacisnąć na pedał przyspieszenia. Zmiana kierunku ruchu podczas zderzenia powoduje, że samochody jadące z przeciwka lub z tyłu najeżdżają na niego. Reakcja łańcuchowa tych zderzeń powoduje liczne ofiary i znaczne straty materialne. Niestateczny ruch samochodu po zderzeniu jest bardzo trudny do opanowania za pomocą układu kierowniczego. Bardzo często kierowca całkowicie wyłącza się z procesu kierowania, a ruch samochodu zależy w tym przypadku od właściwości dynamicznych samochodu i właściwości drogi.