Bezpieczeństwo na drodze

tmpf4f3-1Przebieg zmian poziomu bezpieczeństwa układu samochód—kierowca— droga w zależności od różnych faz wypadku drogowego

Wszystkie przewozy po drogach odbywają się za pomocą drogowych środków transportu kierowanych przez człowieka. Z tego względu analizę samochodu z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy …

Proces transportowy

We współczesnym świecie proces transportowy, w tym również ruch kołowy, jest funkcją procesów obsługowych cyklów produkcyjnych i społecznych, dzięki czemu ma on znaczenie i właściwości samodzielnej gałęzi gospodarki narodowej kraju na miarę swego ilościowego wzrostu i związanego z tym powiększenia …