Linia zderzenia

tmp21a-1Linia zderzenia jest to prosta przechodząca przez punkt styczności zderzających się samochodów, skierowana równolegle do wektora względnej prędkości ich środków mas w początkowej chwili zderzenia lub uderzenia (linia I—I). Pojęcie linii zderzenia ma istotne znaczenie, gdyż przy zderzeniu samochodów po …

Rodzaje wypadków samochodowych

tmp2dbc-1W tablicy zamieszczono uśrednione dane następstw wypadków w zależności od rodzaju wypadku drogowego. Z tablicy tej wynika, że najczęstszymi wypadkami drogowymi są różnego rodzaju zderzenia, znaczny procent których kończy się śmiercią lub zranieniami.

Odkształcenia i zniszczenia samochodów, a także stopień …

Przesłanki do stworzenia idealnie bezpiecznego samochodu cz.2

W ten sposób główne zadanie, polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa, można sformułować następująco: należy stworzyć taki system techniczno-socjalny, który całkowicie gwarantowałby ochronę człowieka od szkodliwych skutków motoryzacji.

Poziom bezpieczeństwa w sensie semantycznym należy rozumieć jako zbiór współczesnych umiejętności człowieka, realizowanych poprzez …

motoryzacja samochody