Archiwum kategorii: Technika

Przesłanki do stworzenia idealnie bezpiecznego samochodu cz.2

W ten sposób główne zadanie, polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa, można sformułować następująco: należy stworzyć taki system techniczno-socjalny, który całkowicie gwarantowałby ochronę człowieka od szkodliwych skutków motoryzacji.

Poziom bezpieczeństwa w sensie semantycznym należy rozumieć jako zbiór współczesnych umiejętności człowieka, realizowanych poprzez …