Sprawdzenie początku wtrysku

Sprawdzenie początku wtrysku

Regulację początku wtrysku można najszybciej sprawdzić z pamięci usterek. Jeśli dla wszystkich stanów ruchu silnika wartość rzeczywista jest bliska wartości nominalnej, oznacza to, że regulacja początku wtrysku jest prawidłowa. W przypadku odchyleń należy sprawdzić podstawowe parametry pompy …