Problemy z omnibusami

Jako przykład angielskiego zacofania, prowadzącego nawet do zbrodni, można wymienić pierwszą katastrofę, która wydarzyła się w 1834 roku. Na drodze z Glasgow do Painsley jechał, jak co dzień, parowy omnibus Scotta Russela wioząc, jak zawsze na tej trasie, 40 pasażerów …

Omnibus Williama Churcha

Przykład sir Gurneya i mister Hancocka zachęcił niejakiego doktora Williama Churcha do zbudowania ciężkiego wprawdzie, lecz bardzo oryginalnego omnibusu piętrowego, w którym 30 pasażerów mieściło się w dwóch zamkniętych przedziałach o kształcie luksusowych karoc, a 20 zajmowało miejsca na dachu, …