Model matematyczny zderzenia dwóch samochodów

Wstępne badania analityczne zderzeń czołowych były przeprowadzane z wykorzystaniem modelu matematycznego składającego się z masy skupionej opartej na sprężynie oraz na amortyzatorze. Ten model matematyczny może być wykorzystywany tylko do badań takich rodzajów wypadków drogowych jak zdarzenie z nieruchomą przeszkodą …

Współczynnik odbicia (restytucji)

Współczynnik odbicia (restytucji). Wytracanie energii mechanicznej podczas zderzenia ma nieodwracalne odkształcenia samochodów, nagrzewanie, drgania dźwiękowe itd. charakteryzuje współczynnik odbicia (restytucji) K, określany jako stosunek prędkości środków mas zderzających się samochodów po zderzeniu do prędkości ich wzajemnego zbliżania przed zderzeniem, rzutowanych …

Linia zderzenia

tmp21a-1Linia zderzenia jest to prosta przechodząca przez punkt styczności zderzających się samochodów, skierowana równolegle do wektora względnej prędkości ich środków mas w początkowej chwili zderzenia lub uderzenia (linia I—I). Pojęcie linii zderzenia ma istotne znaczenie, gdyż przy zderzeniu samochodów po …