Rodzaje wypadków samochodowych

tmp2dbc-1W tablicy zamieszczono uśrednione dane następstw wypadków w zależności od rodzaju wypadku drogowego. Z tablicy tej wynika, że najczęstszymi wypadkami drogowymi są różnego rodzaju zderzenia, znaczny procent których kończy się śmiercią lub zranieniami.

Odkształcenia i zniszczenia samochodów, a także stopień …